Начална страница

Д-р Мария Митовска

Д-р Мария Митовска е семеен лекар в Пловдив, с над 10 години опит.

Завършва Медицински университет Пловдив през 2008 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2013

Допълнителни квалификации

– Член на Български лекарски съюз и Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина.

– Сертификат по класическа хомеопатия;

– Участие в конгреси и семинари по специалността.

Телефон: 0899719330

ДКЦ Св. Георги Пловдив бул. Васил Априлов 15А

етаж: 1,  кабинет: 13, 

д-р Мария Митовска, личен, семеен, общопрактикуващ лекар, Пловдив